Morten Thomsen

Digitaliseringskonsulent

Digitaliserings- konsulent

Rolle
Digitaliseringskonsulent
Navn
Morten Thomsen

Kompetenceprofil

Senior konsulent med mere end 20 års erhvervserfaring inden for sundhedssektoren fra organisationer som Sundhedsdatastyrelsen, Region Sjælland, KL og Lægemiddelstyrelsen, heraf mere end 15 års erfaring med IT inden for den offentlige sektor og de sidste 10 år været involveret i komplekse nationale og tværsektorielle digitaliseringsprojekter inden for sundhedssektoren, som har involveret alle praktiserende læger, alle speciallæger, alle sundhedspersoner på hospitalerne og alle sundhedspersoner i kommunerne.

Jeg har været på leverandørsiden og haft ansvaret for udvikling af software løsninger, afgive tilbud på bl.a. offentlige udbud, og han har været på ‘kundesiden’ og været involveret i udbud for offentlige organisationer, som udførende på kravspecificeringsarbejde, udbudsprocessen, tilbudsevaluering og tildeling.

Jeg har organiseret og dimensioneret store nationale og tværsektorielle digitaliseringsprogrammer, blandt andet Fælles Medicinkort, Fælles Sprog III og Fælles Faglige Begreber. Jeg har derudover haft ansvaret for at gennemføre og skabe fremdrift i nationale og tværsektorielle projekter gennem styregruppehåndtering, interessenthåndtering, facilitering af ekspertgrupper og facilitering af it-leverandør samarbejde.

Jeg har solid erfaring med IT-arkitektur arbejde inden for sundhedssektoren og specifik erfaring med IT-arkitekturarbejde inden for telemedicinområdet, gennem deltagelse i den nationale telemedicinarkitekturgruppe i regi af Sundheds-datastyrelsen under projekt: Modning af den telemedicinske infrastruktur.

Jeg er god til at sætte mig ind i hvordan medarbejdere i forskellige organisationer arbejder og finde de optimale måder som digitalisering kan understøtte et samarbejde på.

Nøglekompetencer

 • Ekspert inden for den offentlige sektor med +20 års erfaring – herunder erfaring med ministerier, styrelser, region og kommuner.
 • Mere end 20 års erfaring med sundhedssektoren – herunder erfaring med anvendelse af sundheds-IT i forbindelse med understøttelse af arbejdsprocesser i sygehuse, praktiserende læger, apoteker og kommuner med mere.
 • Har +10 års erfaring med levering af konsulentydelser til større danske virksomheder og organisationer – herunder erfaring med finanssektoren, Miljøministeriet, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelser, Region Hovedstaden, Københavns Kommunen med mere.
 • God til at opfatte forskellige standpunkter og finde kompromiser/løsninger der accepteres bredt af parterne i en gruppe.

Uddannelser

 • MS.c., Medicinsk Informatik ved Aalborg Universitet 1991
 • Ph.d. Medicinsk Informatik ved Aalborg Universitet 1997

Kurser og certificeringer

 • SNOMED CT
 • TOGAF
 • CISM
 • Coach
 • Workshopfacilitering

Ansættelseshistorik

2016 – nu        XSC – Selvstændig konsulent

2014 –  2016    KL – Digitaliseringskonsulent

2006 – 2014     Devoteam – Principal/senior konsulent

1999 – 2006     Network Technologies – Produktchef

1997 – 1999     Lorenzen & Dalgaard – Udviklingschef

1993 – 1997     Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet

1991 – 1993     Universitet Twente, Holland – Forskningsassistent

2016 – nu
XSC – Selvstændig konsulent

2014 –  2016
KL – Digitaliseringskonsulent

2006 – 2014
Devoteam – Principal/senior konsulent

1999 – 2006
Network Technologies – Produktchef

1997 – 1999
Lorenzen & Dalgaard – Udviklingschef

1993 – 1997
Ph.d. studerende ved Aalborg Universitet

1991 – 1993
Universitet Twente, Holland – Forskningsassistent